Redakcja BIP:

Michał Bober

tel. +48 71 789 33 22

m.bober[a]wkformaty.pl

bip.jpg

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PODMIOTOWEJ STRONY BIP

 

Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu przedmiotowe.

 

Jest ono podzielone na Kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych. Kategorie opatrzone są nagłówkami zapisanymi na granatowym tle.

W celu ułatwienia odnalezienia informacji ,w ramach kategorii utworzone zostały Podkategorie.

Po wskazaniu kursorem myszy nazwy podkategorii, kursor przyjmuje kształt dłoni a nazwa podkategorii zostaje podświetlona.

Po wciśnięciu lewego przycisku myszy informacje zapisane w danej podkategorii wyświetlają się bądź w postaci kolejnych podmenu bądź w postaci informacji docelowej w środkowej części ekranu.

Jeżeli do słowa lub wersu podlinkowana jest (podłączona) szersza informacja, słowo to lub wers są podkreślone, a po wskazaniu kursorem myszy przybiera on postać dłoni. 

 

Po „kliknięciu” na podkreślonym słowie lub wersie nowe informacje wyświetlane są w postaci kolejnego podmenu lub w tak zwanym oknie „pop-up”.

W każdym tego typu oknie istnieje możliwość wydrukowania zawartej tu treści, zapisania jej na dyskietce (lub dysku), bądź po zapoznaniu się z treścią - zamknięcia okna.

Wspomniane funkcje (“ZAPISZ”, “DRUKUJ”, “ZAMKNIJ”) znajdują się w menu przeglądarki.

Dokumenty specyficzne dla Instytucji  takie jak treść prawa miejscowego lub wnioski do wypełnienia zapisane są w postaci plików o rozszerzeniu pdf. W celu ich odczytania na komputerze powinien być zainstalowany program Acrobat Reader. Jest to darmowy program dostępny w internecie pod adresem:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Dołączone wnioski zapisane są jako formularze. Oznacza to, że w dokumentach tych można wprowadzać dane tylko w zaznaczonych polach. Nagłówki pól nie są przeznaczone do edycji. Do wypełnienia formularza nie jest potrzebny żaden edytor tekstów.

Oprócz menu przedmiotowego na stronie głównej znajdują się następujące przyciski i zakładki:

- Zakładka Adres pozwala na wyświetlenie danych adresowych urzędu,

- Zakładka Struktura pozwala na wyświetlenie struktury organizacyjnej instytucji,
- Zakładka Rejestr zmian zawiera informacje o wszystkich zmianach wprowadzonych w dokumentach prezentowanych w BIP-ie. Odnaleźć tu można informacje jaki dokument, kiedy i w jaki sposób był zmieniany (dodany, skasowany czy zmodyfikowany),

- Zakładka Pomoc zawiera niniejszy tekst,

- Przycisk z logo strony głównej Biuletynu umożliwia przejście na stronę główną prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

- Przycisk „zajrzyj na strony instytucji” umożliwia przejście na stronę informacyjną danego instytucji,

- Przycisk Szukaj umożliwia odnalezienie informacji zawierającej słowo lub frazę wpisaną w okienku.

W dolnej części ekranu znajdują się następujące przyciski:

- Statystyki serwisu – umożliwia obejrzenie statystyk dotyczących częstotliwości przeglądania strony BIP,

- Ochrona prywatności i warunki użytkowania serwisu – znajdują się tu zastrzeżenia prawne dotyczące korzystania z zawartości serwisu,

- Redaktor – znajdują się tu taj informacje o osobach odpowiedzialnych za treść Biuletynu.

Data publikacji: 24.08.2018

Data modyfikacji: 24.08.2018