Zajęcia muzyczno-ruchowe

dla maluchów z rodzicami

Zajęcia muzyczno-ruchowe

Wtorek – cena: 30 zł / zajęcia w karnecie
Czwartek - cena: 30 zł / zajęcia w karnecie

grupa 1,5-4 lat, godz. 17:30-18:15 

Zajęcia oddziałują wszechstronnie na rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka, stanowią świetną stymulację poprzez zabawę. Rodzic aktywnie uczestniczy w zajęciach z dzieckiem, przyczyniając się do pogłębiania pozytywnych relacji dziecko-rodzic/opiekun, a także ma dobrą okazję do odreagowania napięć oraz poczucia relaksu poprzez powrót do zabaw ze swojego dzieciństwa.

Głównym celem zajęć jest pobudzenie wszystkich sfer, m.in.: aktywności fizycznej, rozumienia i reagowania na polecenia, stymulowania mowy i pamięci, koncentracji uwagi, uregulowania napięcia mięśniowego, wzmocnienia motoryki małej, zachęcenia do samodzielności i współdziałania w grupie.

Podczas zajęć odbywają się zabawy ruchowe przy muzyce, ćwiczenia na koncentrację, nauka prostych tańców i piosenek, trening słyszenia i słuchania ze zrozumieniem, ćwiczenia usprawniające aparat oddechowy oraz narządy mowy, a także poradnictwo pedagogiczno-logopedyczne.

Poranne zajęcia ogólnorozwojowe

      Piątek – cena: 35 zł / zajęcia w karnecie
                 grupa 1-4 lat
, godz. 9:30-10:45

Zajęcia oddziałują wszechstronnie na rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka, stanowią świetną stymulację poprzez zabawę. Rodzic aktywnie uczestniczy w zajęciach z dzieckiem, przyczyniając się do pogłębiania pozytywnych relacji dziecko-rodzic/opiekun, a także ma dobrą okazję do odreagowania napięć oraz poczucia relaksu poprzez powrót do zabaw ze swojego dzieciństwa.

Zajęcia składają się z dwóch części: muzyczno-ruchowej oraz sensoryczno-plastycznej, z przerwą 10 minut na drugie śniadanie. Przyjemne i wartościowe zajęcia, składające się z różnorodnych aktywności od gimnastyki, poprzez logorytmikę po wspólne zabawy w kręgu oraz plastykę, dają poczucie swobody w tym samym czasie ucząc przebywania z innymi.

 

Wskazany jest wygodny strój lub strój zmienny, który można wybrudzić podczas zabaw.

 

Przeciwwskazania – nadwrażliwość słuchowa i/lub dotykowa. 

 

Zachęcamy do konsultacji indywidualnej.

Instruktorka: Magdalena Krawczun

68613354_2304169813230889_20509238840136