Pracownia plastyczna

Pracownia plastyczna - grupy 6-8 i 9-12 lat

Poniedziałek
grupa 9-12 lat godz. 16:00-17:30 - cena 30 zł / zajęcia w karnecie
grupa 6-8 lat godz. 17:45-18:45 - cena 25 zł / zajęcia w karnecie

Wtorek

grupa 9-12 lat godz. 16:00-17:30 - cena 30 zł / zajęcia w karnecie

 

Program Pracowni Plastycznej został oparty o historię sztuki. Zmierzając po kolei przez oś czasu po różnych miejscach na mapie świata - od prehistorii po współczesność uczestnicy będą poznawać najciekawsze momenty twórczej działalności człowieka.

Architektura, rzeźba, sztuki plastyczne, różnorodne style i techniki. Szeroki wachlarz możliwości tworzenia jaki czeka na uczestników znakomicie wpłynie na rozwój m.in. zdolności manualnych i wyobraźni. 

Pracownia Plastyczna ma na celu przybliżenie możliwości ekspresji twórczej i kształtowania wrażliwości na sztukę. Wysoki poziom merytoryczny zajęć, przyjazna atmosfera i przestrzeń na szeroko rozumianą kreację tworzą fantastyczne warunki do emocjonalnego zaangażowania w  świadomą podróż do artystycznego świata.

"Mały Picasso"

zajęcia plastyczne z nauką języka angielskiego

Wtorek, godz. 17:45-18:20 – cena: 30 zł / zajęcia w karnecie 

 

Zajęcia plastyczne "Mały Picasso" to propozycja skierowana do dzieci w wieku 4-6 lat. Na zajęciach najmłodsi poznawać będą różnorodne techniki plastyczne, odpowiednio przedstawione i dostosowane do ich wieku. Forma zajęć łącząca zabawę z twórczym działaniem indywidualnym, a także inspirującą pracą w grupie rozwija umiejętności pracy z kolorem i formami przestrzennymi, działając stymulująco na wyobraźnię i kreatywność. Tematyczne zajęcia wprowadzają elementy języka angielskiego, które utrwalane poprzez zabawę rozwijają umiejętności językowe, pamięć i zakres słownictwa.

Kurs ASP

Wtorek, godz. 18:35-20:35 – cena 55 zł / zajęcia w karnecie

 

Kurs przygotowawczy dla uczestników w wieku 12-19 lat, podczas którego głównym celem i założeniem jest praca nad warsztatem plastycznym, przygotowująca do egzaminów wstępnych do szkół i uczelni o profilu artystycznym. Zajęcia w trybie dwugodzinnym rozwijać będą umiejętności pracy z mediami rysunkowymi i malarskimi. Uczestnicy będą mieli możliwość stworzenia własnego portfolio i rozwijania zdolności obserwacji, myślenia przestrzennego i kompozycyjnego.

Instruktorka: Agata Łoboda

Ceny podane za zajęcia w KARNECIE