Regulamin WKF i deklaracja uczestnika


Wszystkim obecnym i przyszłym uczestnikom zajęć we Wrocławskim Klubie Formaty, w szczególności rodzicom niepełnoletnich dzieci przypominamy o konieczności dostarczenia do Biura WKF wypełnionej Deklaracji uczestnika.

Zgodnie z Regulaminem pracowni artystycznych WKF 2019/2020 jest to warunek uczestnictwa w zajęciach.

Deklarację można pobrać ze strony ---> DEKLARACJA UCZESTNIKA ZAJĘĆ 2019/2020

lub pobrać bezpośrednio w biurze WKF.

Ostatnie posty
Archiwum